Meer nieuws

Nieuwe toekomst voor Brand in Wijlre

Brand Bier is méér dan bier alleen. Brand is emotie. Traditie. Brand zit in de harten van de Limburgers. Dat werd wederom bevestigd toen bekend werd dat Brand een nieuw toekomstpad inslaat in Wijlre. Er kwamen heel veel reacties. Verbaasde, verdrietige, begripvolle én boze reacties. Daaruit bleek wel dat de band van Brand met Limburg sterk is. Nu de rust is wedergekeerd in Wijlre is het moment daar om de toekomstplannen verder te belichten.

Tegenover de kerk, in hartje Wijlre, daar ligt de brouwerij van Brand. De gebouwen vertellen de geschiedenis van de brouwerij. Het grote ketelhuis, het Proeflokaal in de voormalige pastorie met de lagertanks erachter, het door nieuwe bebouwing ingekapselde historische ketelhuis met z’n bekende koperen ketels, de markante rode woning van de familie Brand waar nu het museum is gevestigd, de kantoren.
Historie en heden zijn aan elkaar verbonden, als een lappendeken van oud en nieuw. Achter de brouwerij strekt zich een prachtig Zuid-Limburgs landschap.

Durven Dromen

Het groene Heuvelland, de steeds verder uitbreidende brouwerij en de klimaatdoelstelling die moederconcern Heineken zichzelf heeft om in 2030 wereldwijd klimaatneutraal te brouwen zette Brand aan het denken. De huidige brouwerij verduurzamen, is een lastige én dure klus. Zo bleek
uit grondig onderzoek. Hoe zou het dan zijn als de brouwerij zou worden verkleind? Naar een formaat dat past bij het landschap en in samenhang is met het landschap en de omgeving van het kerkdorp Wijlre? Brand stelde zichzelf in staat om te durven dromen. Immers, een vertrek
is niet aan de orde. Een andere invulling wel. Zo werd er gewerkt aan een plan om te blijven brouwen, te blijven innoveren op smaak en zelfs bieren terug te brengen van weleer. Het plan om de brouwerij in transitie te brengen naar een flexibele, innovatieve brouwerij is een meerjarenplan. Naar een duurzame brouwerij waar eeuwenoude traditie, vakmanschap én vernieuwing met elkaar verbonden worden.

Een keuze voor de toekomst

“Verantwoord groter groeien op deze plek is niet mogelijk gebleken. Daarom moesten we rigoureuze keuzes maken” Zo stelt Martijn Wijnhoven, regiodirecteur van Brand en verantwoordelijk voor alle verkoopactiviteiten van Brand in Limburg. “De keuze om de productie van onze grote volumes naar andere brouwerijen binnen het moederbedrijf te verplaatsen, was dan ook geen gemakkelijke. Ondanks het feit dat de brouwtechnieken zo ver zijn dat je op elke plek exact hetzelfde bier kunt brouwen is het een moeilijke keuze geweest. We worstelden ermee. Want dit besluit zou mensen raken. Ónze mensen, de Wijlrenaren én alle bierliefhebbers die Brand in hun hart hebben gesloten. We besloten om voor de lange termijn, voor de toekomst te kiezen. Voor vernieuwing in plaats van groei. En die keuze leggen we uit, aan onze mensen op de brouwerij, aan de familie Brand, aan onze buren, aan onze klanten en andere relaties en aan jou, aan Limburg.”

Ontwikkelen en brouwen

Met de keuze om grote volumes elders te brouwen, kiest Brand voor een toekomst in Wijlre. Het gaat terug naar waar het ooit vandaan kwam. Met Brand Imperator brouwde Brand in 1949 het eerste speciaalbier van Nederland. En dat smaakte letterlijk en figuurlijk naar meer. Een nieuwe brouwtraditie werd geboren. Andere speciaalbieren volgden en tussen 2012 en 2019 daagde Brand ook thuisbrouwers uit om nieuwe speciaalbieren te ontwikkelen. “In het brouwen en ontwikkelen van speciaalbieren ligt dan ook de toekomst”. Zo stelt Nils Reichhardt, brouwmeester van de nieuwe brouwerij: “Daar gaan we onze nieuwe klimaatneutrale brouwketels en verpakkingslijn op ontwerpen. En daar maken we nu al werk van. Onlangs werden de ketels van de nieuwe brouwerij naast het Proeflokaal geleverd en geïnstalleerd.”

Smaakvolle plannen

Met de plannen voor een nieuwe, CO2-neutrale, brouwerij, ontstaat er ruimte voor het herontwikkelen van het brouwerijterrein. Hiervoor werkt Brand aan een smaakvol concept dat de komende periode het hele gebied een nieuwe toekomst zal geven; Wijnhoven: “Het gebied blijft vol smaak zoals onze bieren, maar ook smaakvol in de zin van mooi, passend bij het landschap en rekening houdend met de wensen van de omgeving. Die omgeving wordt dan ook betrokken bij de plannenmakerij middels informatiesessies, net zoals we eerder gedaan hebben. En ook jou houden we steeds op de hoogte van deze herontwikkeling.”

Meer nieuws